Moeder Aarde I in Sint-Martens Latem

Geschreven door deman op . Geplaatst in Expo

Voorlaatste werk - Moeder aarde I  in Latem_lowBoomgaard gemeentehuis Sint-Martens-Latem.

De verbondenheid met de grond komt nergens zo expliciet aan de orde als in het thema Moeder Aarde.

Het onderwerp brengt de toeschouwer in contact met diens archetypische grondlaag, met de aarde die alle leven geeft en neemt.

Van oudsher heeft een sterk begrip van samenhang tussen aarde en leven de mens geleid:  hij weet zich met de aarde  en de daaruit groeiende natuur verbonden.  En hij ondergaat die verbinding als een weldadige geborgenheid.  Als de grote moederlijk godheid, Magna mater, treedt de aarde de mens altijd weer tegemoet. De meeste culten ontwikkelen daaruit de figuur van de “moeder aarde”, bron van iedere vorm van leven.

Ann Deman vindt in dit universele geloof het natuurlijk vertrekpunt. Met haar wijd gespannen voluum herinnert de liggende “moeder” nog het meest aan het werk van de Britse beeldhouwer Henry Moore.

Met Moeder Aarde I appeleert Ann Deman aan de gedachten van Moore. Ze versterkt bovendien op een subtiele manier de kracht van het thema: de vrouw die Moeder Aarde is, geeft haar verbondenheid met de oorsprong niet prijs. Het resultaat is een beeld dat in het intieme samengaan melding maakt van een gekwadrateerde vruchtbaarheid.


Piet Boyens

kunsthistoricus


kaart moeder aarde I


Onder de noemer ‘Kunst in het Dorpsbeeld’ wil het gemeentebestuur het geroemde kunstimago van Sint-Martens-Latem sinds 2001 nieuw leven inblazen door het inrichten van diverse literaire, muzikale en artistieke prijzen. Deze formule blijkt succesvol en blijft dan ook voortbestaan. Sinds datzelfde jaar werd een ‘vrij podium’ gemaakt voor Belgische beeldhouwers. Herman Van Nazareth en Jan Desmarets waren de eerste kunstenaars die van dit, toen nieuw, initiatief gebruik maakten en kosteloos hun oeuvre in bruikleen gaven aan de kunstgemeente, die dit met dank en waardering graag aanvaardde.

Sinds kerstmis 2007 gaf de jonge, talentvolle Kortrijkse kunstenares Ann Deman de aanzet tot een vrouwelijke inbreng in het Latemse landschap. Haar monumentale brons ‘Moeder Aarde I’ siert thans de tuin van het gemeentehuis, langs de monding van de Meersbeek, vlakbij de Leiesteiger. Cultuurfunctionaris en kunsthistoricus Piet Boyens schrijft in een begeleidende folder dat de verbondenheid met de grond nergens zo expliciet aan de orde komt als bij het thema Moeder Aarde. Het onderwerp brengt de toeschouwer in contact met diens archetypische grondlaag, met de aarde die alle leven neemt en geeft…

De brons ‘Moeder Aarde I’ zal op 26 januari e.k. om 18 uur officieel worden ingehuldigd in aanwezigheid van de kunstenares.

Albert-Fernand Haelemeersch

Publicist – Gemeenteraadslid

www.albert-haelemeersch.be